Odstoupení od smlouvy

 

ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

 

Knihařství Jiří Klouda

Kounicova 976/2b

602 00 Brno – Veveří

 

IČ: 18143202

e-mail:

tel: 

 

Věc: Odstoupení od smlouvy

 

Datum:

 

Tímto Vám sděluji, že odstupuji od kupní smlouvy.

 

Číslo objednávky:

 

Datum uzavření smlouvy/potvrzení objednávky prodávajícím:

 

Stručný popis zboží:

 

 

 

 

 

Označení kupujícího:

 

Jméno a příjmení:

 

Datum narození:

 

Adresa bydliště:

 

Kontakt (telefon, e-mail):

 

Bankovní spojení pro vrácení kupní ceny:

 

 

 

 

……………………………….

Podpis kupujícího

(v případě odeslání formuláře v listinné podobě)